Intervisie

INTERVISIE Volgens de INCIDENTMETHODE

De incidentmethode is een eenvoudige methode om problemen in een groep samen te bespreken. Binnen de groep is er geen sprake van hiërarchie. Het is van belang om te leren dat meerdere oplossingen mogelijk kunnen zijn. Daarnaast zal sprake zijn van herkenning bij de deelnemers. Bovendien wordt er geleerd om goede vragen te formuleren en naar elkaar te luisteren. Aan het einde van een sessie zijn inzichten verkregen en wordt onderling advies gegeven.

 

Fase 1     Introductie op de bijeenkomst

 • Inbrengen van bestaande problemen.
 • Een probleem wordt uitgekozen op grond van de volgende punten:
 • urgentie en/of emotie
 • een algemeen aansprekend probleem dat voor iedereen speelt.

Fase 2     Analyseren van het persoonlijk probleem

 • De inbrenger vertelt over wat er feitelijk gebeurd is dat geleid heeft tot het probleem. Daarbij kan het gaan om een situatie die nog niet uitgewerkt is of waarin je niet goed wist hoe te handelen of iets waar je achteraf niet gelukkig mee was.
 • Naar aanleiding hiervan formuleert iedere groepsdeelnemer 2 open vragen.
 • De vragen worden achter elkaar aan de inbrenger gesteld zodat deze kunnen inwerken.
 • Vervolgens worden de vragen 1 voor 1 herhaald en geeft de inbrenger antwoord.
 • Indien nodig kan de inbrenger na deze vragenronde het probleem herformuleren waarna  een tweede vragenronde kan worden gehouden.

 

Fase 3     Respectvol “roddelen”

 • Na het beantwoorden gaat de inbrenger met de rug naar de groep toe zitten en gaat de groep “respectvol roddelen” . Hierbij gaat het om reflectie, bespreken van inzichten, eigen ervaringen, brainstormen.
 • De inbrenger neemt weer deel aan de groep en geeft zijn/haar eigen indrukken terug.

Fase 4     Advies

 • Vervolgens geeft iedere deelnemer een schriftelijk advies mee aan de inbrenger.

Fase 5     Afronding

Besproken zal worden welke persoonlijke betrokkenheid er eventueel bestaat op het ingebrachte probleem.

Het is van belang dat de groep voor iedere bijeenkomst zo compleet mogelijk is, onvoorziene omstandigheden daargelaten.

Kolbtest. Alvorens met de intervisie-sessies wordt begonnen vullen de deelnemers de Kolbtest in. Intervisie is een leerproces, je leert van elkaars problemen. Volgens Kolb is het een cyclisch proces dat door iedere deelnemer doorlopen wordt. Het verschil tussen de deelnemers wordt bepaald door de plek waar zij bij voorkeur instappen in dit proces. Waar je ook instapt, je doorloopt altijd de daaropvolgende fasen in de leercyclus tot de cirkel weer rond is. De 4 leerstijlen kunnen bij intervisie evenwichtig aan bod komen.